For private investorer kan en investering i solcelleanlæg eller vindmøller udgøre et attraktivt supplement eller alternativ til mere traditionelle investeringer (obligationer, aktier, ejendomme mv.).

Da solindstråling og vindhastigheder ikke betinges af økonomiske konjukturer vil ejerne af anlæg opleve en øget diversifisering af sin portefølje. Ejeren køber en andel i en pengestrøm og ikke værdistigning.

European Energy udbyder enkelte projekter til private investorer.
Investorerne kan anvende anlæggene som pensionsopsparing, til at udskyde skat eller som supplement eller alternativ til traditionelle investeringer.

De anlæg vi udbyder til private er oftest idriftsatte. Det giver den potentielle investor en god sikkerhed for produktionsniveauet samt afklaring omkring afregningspris. Samtidigt skånes investoren for den usikkerhed der er forbundet med projektudvikling og finansiering.

Vi ejer oftest selv majoriteten af vores anlæg, hvorfor vi i høj grad kan tilpasse investeringen til individuelle behov.

For yderligere forespørgsler vedr. aktuelle projekter i udbud eller generel information om privat-investering i vedvarende energi kontakt sales manager Simon Riis-Sørensen på mail eller telefon (+45 60 39 02 22).

Projekter i udbud

Vi udbyder i øjeblikket en idriftsat og tilsluttet Vestas V90 vindmølle opført i Tyskland. Møllen er omfattet af EEG, hvilket betyder en lov-fastsat strømafregningspris t.o.m. 2026. Der er tegnet forsikring og en fuldservice (OptiSafe) aftale med Vestas således der er stor sikkerhed for driften.

Vores fremskrivning af driften baseres på historisk produktion og 2011-indeks og IKKE vindstudier.

Hent faktaarket eller send forespørgsel på investeringsredegørelse og fremskrivning tilpasset investeringsbehov.


Eksisterende privatinvestorer:

Informationer om produktionsstatus mv. kan rekvireres vha. ShareFile, hvor investorer får adgang til den dokumentation, der vedrører investeringen.